Kõigepealt läbi lugeda peatükk ja seejärel vastata testi küsimustele.